Ultimate 100 Blue Blood

Ultimate 100 Blue Blood

$48.99

Blue raspberry slushie.

70 VG/30 PG

100mL