Shammy Shake

Shammy Shake

$12.99 $29.99

Vanilla bean milkshake with a lick of mint.

70% VG 30% PG